Публикации в | Линкове

Текстови хипервръзки към други сайтове

Публикувано на 05 декември 2013 от weblink

Текстовите хипервръзки се задават в следния формат:

<a href=“Тук се изписва адреса, към който ще води връзката„>Тук се изписва названието на връзката, което ще се вижда на екрана</a>

Например ако желаете да пуснете връзка от страницата си към страницата на Yahoo, която да носи названието „Връзка към www.yahoo.com“ ще трябва да напишете следния код:

<a href=“http://www.yahoo.com„>Връзка към www.yahoo.com</a>

В този случай в прозореца на браузъра ще се вижда оцветен в синьо и подчертан текста „Връзка към www.yahoo.com„.

Наименованието на хипервръзката може да бъде всякакво, но е добре то да бъде подбрано така, че посетителите на страницата да разбират накъде ще ги отведе тя.

Връзката от примера води „навън“ от вашата страница – към страницата на Yahoo. Когато правите такива връзки е задължително да укажете пълния уеб-адрес, към който връзката отвежда. Това означава да започнете адреса с http:// както е в примера.

Ако хипервръзката води не към началната страница на някакъв сайт (например www.some-site.com), а към някаква вътрешна страница (например page3.html), тогава трябва да изпишете пълния адрес на тази страница, т.е. да укажете целия път по който се стига до нея:

<a href=“http://www.some-site.com/page3.html„>Връзка към страница page3.html от сайта www.some-site.com</a>

Автор: Уроци Нет

Коментари