Публикации в | Линкове

Разширения за връзки към сайта

Публикувано на 05 декември 2013 от weblink

Какви са правилата?

Разширенията за връзки към сайта Ви позволяват да включите допълнителни връзки в стандартната си текстова реклама. Правилата, приложими за текстовите реклами, по принцип важат и за разширенията за връзки към сайта. За да гарантираме, че разширенията Ви са точни и подходящи, имаме и допълнителни изисквания при използването им, както е показано по-долу.

Изисквания към текста на връзката

Дължина на текста на връзката: Текстът на всяка връзка трябва да е до 25 знака. В случая на езици, използващи знаци с двойна ширина (като китайски, корейски и японски), текстът на връзката трябва да е до 12 знака.
Точен и ясен текст на връзката: Текстът на връзката Ви трябва да е пряко свързан със съдържанието на целевата страница на рекламата Ви. Когато потребителите видят рекламата Ви, трябва да бъдат в състояние да разберат какъв продукт, услуга или друго съдържание ще намерят на рекламирания Ви сайт.
Използване на пунктуация и символи: Не допускаме символи в текста на връзката, чиято единствена цел е да привличат внимание към връзките Ви към сайта, като добавяне на символа „►“ в тях. Текстът на връзката Ви не може да съдържа удивителни знаци, препинателни знаци в началото, повтарящи се препинателни знаци или емотикони.
Без вмъкване на ключова дума: Не можете да използвате функцията за вмъкване на ключова дума в текста на връзката си.
Забрана на използването на неупълномощени запазени марки: Не допускаме защитени със запазена марка термини в текста на връзката Ви, освен ако собственикът на запазената марка не е поискал упълномощаване и сме одобрили използването й.

Автор: Google

Коментари